De 'Kleine Noordwaard' is een supergebied voor vogelaars en natuurliefhebbers. Sinds de inrichting in 2008 zijn er al vele bijzondere soorten waargenomen.

Kroonbrug 2008foto bobknotwilgen links van veerpontlandschap ver naar het westen

Het gebied dat in het kader van 'Ruimte voor de Rivier is ingericht heeft een belangrijke dubbele functie, namelijk natuurontwikkeling. Sinds het prille bestaan van het gebied bewijst zich dat meteen. Opvallend in het gebied zijn de massa's watervogels die in het gebied verblijven. In de winter zijn dit vooral eenden & ganzen en vanaf het voorjaar ook vele steltlopers . Opvallende bezoekers van het gebied zijn de Zeearend en de Visarend. Vooral de eerste vogel is jaarrond te zien in polder de Hardenhoek, waar de vogel regelmatig jagend waarneembaar is of zit te genieten van een 'viskadaver'. Visarenden zie je vooral in het voorjaar (maart t/m mei en Juli t/m oktober'. Op www.birdingbiesbosch.waarneming.nl worden bijna dagelijks waarnemingen doorgegeven uit het gebied en kan jezelf je leuke en/of bijzondere waarnemingen doorgeven.

buizerd op paal foto rein paijmansbbv zeearend malthabbv common tern

Voor fiets & wandelaars is het gebied ook uitstekend ingericht. Een prachtige fietsroute ligt rondom het natuurontwikkelingsgebied van bijna 600 voetbalvelden groot. Wandelen kan op, de daarvoor ingerichte, laarzenpaden. Het wijdse Biesboschlandschap met al zijn flora & fauna is bij uitstek het gebied om de Biesbosch te beleven zonder daarvoor het water op te 'moeten' !!

Tekst: Staatsbosbeheer Thomas van der Es